Tjänster

Vi har allt man kan tänka sig för att utföra ett så effektivt och säkert arbete till sjöss som möjligt. Allt från små pontongrävare som kan arbeta där det är grunt klättra iland på öar, till större pontoner som kan lasta uppemot 50 ton.

Vi utför muddring, sugmuddring, pålning, vassröjning, vassklippning med mera. Detta gör vi i Stockholm, Mälardalen och i övriga Sverige vid förfrågan.

Vi har även 2 st mudderverk av märket Watermaster som är sjöklara att hjälpa just er vare sig det gäller att röja undan vass, flytta de där stenarna som alltid ligger i vägen för eran båtplats, slå ner stolpar till er brygga.
Dessa maskiner kan lätt kliva i och ur små sjöar och vattendrag och flyttar sig på lastbilstrailer på land, i vattnet har det egen propellerdrift.

Demovideo: se Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=HIx5rGFYSzQ&t=38s

Muddring är schaktning under vattnet. Det kan vara att gräva eller suga upp material. Vilket man gör med mudderverk eller pråm. Det kan även vara för att utvinna sand och grus. Eller att påla i vattnet.