Välkommna tilll CalleMuddring

Vi har haft hemmahamn i Mälaren i snart 50 år och gjort arbeten runtom i Sverige enda sedan starten, Sedan 4-5 år bakåt i tiden, drivs vi med nya ägare som är unga och hungriga. Där flexibilitet och att alltid försöka hitta en lösning till varje projekt är ledande tema för företaget.
” Ett oldschool företag anpassat till det mer morderna samhället”

De olika uppdragen vi har haft har varit spontning och målning av större småbåtshamnar, läggning av sjöledning i olika dimensioner, rensning av sjöbotten med hjälp av bl.a. sugmuddring i olika projekt.
Vidare har vi gjort fisktrappor och varit involverade i andra miljöåtgärder såsom upptagning av PCB och tungmetaller t.ex. kvicksilver.
Under alla dessa år har vi slagit ner tusentals stolpar för bryggor, dykdalber och brofundament.

Ni når oss lättast på följande epostadress
info@callemuddrare.se eller via frågeformuläret längre ner på vår sida.
Eller via telefonnummer: 073-6743059
OBS ni kan även besöka vår andra hemsida www.callemuddrare.net för mer bilder referenser

Skye

Vakt/ säkerhetsansvarig

Hund